Cách tạo biểu tượng tắt chạy ứng dụng quản trị

Với Windows 7, bạn có thể dễ dàng tạo ra một biểu tượng tắt sử dụng câu lệnh runas, cho phép tài khoản người dùng thông thường (standard user) khởi chạy ứng dụng dưới quyền quản trị đầy đủ mà không cần nhập mật khẩu.Bài viết sẽ hướng dẫn bạn đọc tạo biểu tượng tắt này.


Cách tạo biểu tượng tắt chạy ứng dụng quản trị

Kích hoạt tài khoản quản trị

Trước hết, bạn sẽ cần kích hoạt tài khoản quản trị tích hợp. Tài khoản này bị tắt theo mặc định.

Để thực hiện, tra Command Prompt trong Start menu, kích chuột phải vào biểu tượng Command Prompt và chọn Run as administrator.

Cách tạo biểu tượng tắt chạy ứng dụng quản trị

Nhập lệnh sau vào cửa sổ lệnh hiện ra:

net user administrator /active:yes

Cách tạo biểu tượng tắt chạy ứng dụng quản trị

Tài khoản quản trị giờ đã được kích hoạt mặc dù không có mật khẩu.

Để đặt mật khẩu, mở Control Panel, chọn User Accounts and Family Safety và chọn User Accounts. Nhấn vào đường dẫn Manage another account trong cửa sổ User Accounts.

Cách tạo biểu tượng tắt chạy ứng dụng quản trị

Chọn Administrator account, kích vào Create a password sau đó nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị.

Cách tạo biểu tượng tắt chạy ứng dụng quản trị

Tạo biểu tượng tắt

Bây giờ, ta sẽ tạo một biểu tượng tắt khởi chạy ứng dụng với các quyền quản trị. Kích chuột phải vào màn hình desktop, trỏ tới New và chọn Shortcut.

Cách tạo biểu tượng tắt chạy ứng dụng quản trị

Nhập lệnh sau vào hộp văn bản hiện ra:

runas /user:tên máy\Administrator /savecred “đường dẫn tới thư mục cài đặt gốc”

Chẳng hạn nếu tên máy là Laptop và bạn muốn chạy CCleaner, cú pháp lệnh như sau:

runas /user:Laptop\Administrator /savecred ”C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe”

Cách tạo biểu tượng tắt chạy ứng dụng quản trị

Nhập tên cho biểu tượng tắt.

Cách tạo biểu tượng tắt chạy ứng dụng quản trị

Để chọn một hình đại diện cho biểu tượng tắt, kích chuột phải vào biểu tượng và chọn Properties.

Cách tạo biểu tượng tắt chạy ứng dụng quản trị

Chọn Change Icon button trong cửa sổ Properties.

Cách tạo biểu tượng tắt chạy ứng dụng quản trị

Chọn một hình đại diện cho biểu tượng tắt.

Cách tạo biểu tượng tắt chạy ứng dụng quản trị

Lần đầu tiên khi kích đúp vào biểu tượng tắt, người dùng sẽ phải nhập mật khẩu của tài khoản quản trị mà ta đã tạo trước đó.

Cách tạo biểu tượng tắt chạy ứng dụng quản trị

Mật khẩu sẽ được lưu lại và những lần tiếp theo, khi kích vào biểu tượng, ứng dụng sẽ khởi chạy dưới quyền quản trị mà không yêu cầu nhập mật khẩu nữa.

Như đã đề cập, tài khoản người dùng thông thường giờ có thể chạy bất kỳ ứng dụng nào dưới quyền quản trị mà không phải nhập mật khẩu.

Mật khẩu quản trị này được lưu bằng trình quản lý nhận thực của Windows (Windows Credential Manager). Người dùng có thể gỡ bỏ mật khẩu thông qua chương trình quản lý này.

Theo Quản Trị Mạng
Cach tao bieu tuong tat chay ung dung quan tri


Voi Windows 7, ban co the de dang tao ra mot bieu tuong tat su dung cau lenh runas, cho phep tai khoan nguoi dung thong thuong (standard user) khoi chay ung dung duoi quyen quan tri day du ma khong can nhap mat khau.Bai viet se huong dan ban doc tao bieu tuong tat nay.


Cach tao bieu tuong tat chay ung dung quan tri

Kich hoat tai khoan quan tri

Truoc het, ban se can kich hoat tai khoan quan tri tich hop. Tai khoan nay bi tat theo mac dinh.

De thuc hien, tra Command Prompt trong Start menu, kich chuot phai vao bieu tuong Command Prompt va chon Run as administrator.

Cach tao bieu tuong tat chay ung dung quan tri

Nhap lenh sau vao cua so lenh hien ra:

net user administrator /active:yes

Cach tao bieu tuong tat chay ung dung quan tri

Tai khoan quan tri gio da duoc kich hoat mac du khong co mat khau.

De dat mat khau, mo Control Panel, chon User Accounts and Family Safety va chon User Accounts. Nhan vao duong dan Manage another account trong cua so User Accounts.

Cach tao bieu tuong tat chay ung dung quan tri

Chon Administrator account, kich vao Create a password sau do nhap mat khau cho tai khoan quan tri.

Cach tao bieu tuong tat chay ung dung quan tri

Tao bieu tuong tat

Bay gio, ta se tao mot bieu tuong tat khoi chay ung dung voi cac quyen quan tri. Kich chuot phai vao man hinh desktop, tro toi New va chon Shortcut.

Cach tao bieu tuong tat chay ung dung quan tri

Nhap lenh sau vao hop van ban hien ra:

runas /user:ten may\Administrator /savecred “duong dan toi thu muc cai dat goc”

Chang han neu ten may la Laptop va ban muon chay CCleaner, cu phap lenh nhu sau:

runas /user:Laptop\Administrator /savecred ”C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe”

Cach tao bieu tuong tat chay ung dung quan tri

Nhap ten cho bieu tuong tat.

Cach tao bieu tuong tat chay ung dung quan tri

De chon mot hinh dai dien cho bieu tuong tat, kich chuot phai vao bieu tuong va chon Properties.

Cach tao bieu tuong tat chay ung dung quan tri

Chon Change Icon button trong cua so Properties.

Cach tao bieu tuong tat chay ung dung quan tri

Chon mot hinh dai dien cho bieu tuong tat.

Cach tao bieu tuong tat chay ung dung quan tri

Lan dau tien khi kich dup vao bieu tuong tat, nguoi dung se phai nhap mat khau cua tai khoan quan tri ma ta da tao truoc do.

Cach tao bieu tuong tat chay ung dung quan tri

Mat khau se duoc luu lai va nhung lan tiep theo, khi kich vao bieu tuong, ung dung se khoi chay duoi quyen quan tri ma khong yeu cau nhap mat khau nua.

Nhu da de cap, tai khoan nguoi dung thong thuong gio co the chay bat ky ung dung nao duoi quyen quan tri ma khong phai nhap mat khau.

Mat khau quan tri nay duoc luu bang trinh quan ly nhan thuc cua Windows (Windows Credential Manager). Nguoi dung co the go bo mat khau thong qua chuong trinh quan ly nay.

Theo Quan Tri Mang

Cách tạo biểu tượng tắt chạy ứng dụng quản trị

Với Windows 7, bạn có thể dễ dàng tạo ra một biểu tượng tắt sử dụng câu lệnh runas, cho phép tài khoản người dùng thông thường (standard user) khởi chạy ứng dụng dưới quyền quản trị đầy đủ mà không cần nhập mật khẩu.Bài viết sẽ hướng dẫn bạn đọc tạo biểu tượng tắt này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá