10 đồ ăn thức uống “kiêng kị” khi lái xe

Danh sách những món ăn và đồ uống các tay lái nên “tẩy chay” nếu muốn lái xe an toàn


10 đồ ăn thức uống “kiêng kị” khi lái xe

Một số người quan niệm uống một cốc cà phê to buổi sáng sẽ giúp tỉnh táo hơn khi lái xe tới chỗ làm. Song thực tế điều này là không phải. Thậm chí cà phê còn được liệt vào danh sách 10 đồ ăn thức uống nguy hiểm cần kiêng kị khi lái xe.

Thực tế cho thấy, hiện nay rất nhiều người Mỹ có thói quen vừa ăn vừa lái xe, xài đồ ăn nhanh và nước uống có ga đóng chai. Tuy nhiên, để bảo vệ tính mạng bản thân và lái xe an toàn, hãy chủ động nói “Không” với 10 đồ ăn và đồ uống dưới đây:

 

Socola
Một loại thực phẩm tuyệt vời giúp giảm căng thẳng lo âu song không phải sự lựa chọn thông minh khi ăn trong lúc lái xe trên đường. Thêm vào đó, ăn nhiều sôcôla sữa béo còn khiến bạn dễ có nguy cơ mắc bệnh béo phì.


Đồ uống có ga
Giải pháp thỏa mãn cơn khát nhanh chóng trong những ngày hè oi bức, tuy nhiên một trong những hiểm họa các quý ông có thể gặp phải khi xài loại đồ uống làm lạnh này, đó là nguy cơ lạnh…vùng kín.


Bánh rán phủ kem
Một chiếc bánh rán kem ngọt ngào Krispy Kream vào buổi sáng thì còn gì bằng. Tuy nhiên hãy cố gắng kiềm chế trong lúc lái xe, bởi những vòng xoắn kem nhiều chất béo kia có thể khiến bạn đầy bụng và có cảm giác ngấy nhanh chóng.


Đùi gà
Đùi gà, cánh gà hay chân gà chiên giòn…có thể là đồ ăn nhanh hấp dẫn khi thưởng thức trong không gian sôi động, song không phải sự lựa chọn hay nếu bạn ăn trong lúc lái xe.


Đồ nướng ngoài trời
Các quý cô sành điệu thường khoái “xài” hot dog, đồ nướng và bia hơi trên xe. Tuy nhiên theo lời cảnh báo từ trang web Insurance.com, các món ăn nhanh kiểu BBQ thế này không mang lại hiệu quả tốt đẹp cho người ăn trong lúc lái, và còn để lại mùi trong xe hơi.


Hăm-bơ-gơ
Đồ ăn yêu thích của nhiều người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới, hấp dẫn với nhân bánh và gia vị thơm ngon. Tuy nhiên cũng “bị” Insurance.com liệt vào danh sách những món ăn nên tránh khi lái xe, đặc biệt khi bạn lái xe vào buổi tối hoặc ban đêm.


Tương ớt
Ngay cả khi không mắc bận lái xe, nhiều người vẫn khó từ bỏ thói quen ghiền tương ớt. Tuy nhiên hãy cố gắng hạn chế loại nước chấm cay và nóng này, và cố gắng thay thế bằng những món khác dễ chịu hơn như nước xốt cà chua, nước thịt, pho mát, hay các gia vị quen dùng…


Bánh thịt chiên giòn
Với nhiều người, hạnh phúc là khi nhâm nhi bữa tối muộn tại một nhà hàng địa phương với thực đơn có loại bánh này, song hãy hạn chế ăn món bánh này trên xe nếu bạn không muốn những vụn bánh có thể rây bẩn ra xe, và cố gắng tránh xa các món đồ ăn thơm giòn cuộn nhiều nhân thịt nếu bạn phải lái xe.


Súp nóng
Súp có thể là một món khai vị dễ chịu trước bữa ăn nhưng việc cầm một bát súp nóng trên tay khi lái xe chưa bao giờ là ý tưởng tuyệt vời. Điều đó làm giảm độ tập trung cần thiết và thậm chí bạn cũng không dám chắc mình có thể giữ không đánh đổ súp ra xe hay không.

Cà phê
Để giữ sự tỉnh táo khi đang lái xe, nhiều tay lái có thói quen uống một cốc cà phê to vào mỗi buổi sáng. Song chất ca-phê-in trong cà phê có thể gây hại cho sức khỏe của bạn và việc vô ý đánh đổ cà phê nóng ra xe cũng có thể làm tổn hại nội thất trên xe.
10 dò an thúc uóng “kieng kị” khi lái xe


Danh sách nhũng món an và dò uóng các tay lái nen “tảy chay” néu muón lái xe an toàn


10 dò an thúc uóng “kieng kị” khi lái xe

Mọt só nguòi quan niẹm uóng mọt cóc cà phe to buỏi sáng sẽ giúp tỉnh táo hon khi lái xe tói chõ làm. Song thục té dièu này là khong phải. Thạm chí cà phe còn duọc liẹt vào danh sách 10 dò an thúc uóng nguy hiẻm càn kieng kị khi lái xe.

Thục té cho tháy, hiẹn nay rát nhièu nguòi Mỹ có thói quen vùa an vùa lái xe, xài dò an nhanh và nuóc uóng có ga dóng chai. Tuy nhien, dẻ bảo vẹ tính mạng bản than và lái xe an toàn, hãy chủ dọng nói “Khong” vói 10 dò an và dò uóng duói day:

 

Socola
Mọt loại thục phảm tuyẹt vòi giúp giảm cang thảng lo au song khong phải sụ lụa chọn thong minh khi an trong lúc lái xe tren duòng. Them vào dó, an nhièu socola sua beo còn khién bạn dẽ có nguy co mác bẹnh béo phì.


Dò uóng có ga
Giải pháp thỏa mãn con khát nhanh chóng trong nhũng ngày hè oi búc, tuy nhien mọt trong nhũng hiẻm họa các quý ong có thẻ gạp phải khi xài loại dò uóng làm lạnh này, dó là nguy co lạnh…vùng kín.


Bánh rán phủ kem
Mọt chiéc bánh rán kem ngọt ngào Krispy Kream vào buỏi sáng thì còn gì bàng. Tuy nhien hãy có gáng kièm ché trong lúc lái xe, bỏi nhũng vòng xoán kem nhièu chát béo kia có thẻ khién bạn dày bụng và có cảm giác ngáy nhanh chóng.


Dui ga
Dùi gà, cánh gà hay chan gà chien giòn…có thẻ là dò an nhanh háp dãn khi thuỏng thúc trong khong gian soi dọng, song khong phải sụ lụa chọn hay néu bạn an trong lúc lái xe.


Dò nuóng ngoài tròi
Các quý co sành diẹu thuòng khoái “xài” hot dog, dò nuóng và bia hoi tren xe. Tuy nhien theo lòi cảnh báo tù trang web Insurance.com, các món an nhanh kiẻu BBQ thé này khong mang lại hiẹu quả tót dẹp cho nguòi an trong lúc lái, va con de lai mui trong xe hoi.


Ham-bo-go
Dò an yeu thích của nhièu nguòi tieu dùng kháp noi tren thé giói, háp dãn vói nhan bánh và gia vị thom ngon. Tuy nhien cũng “bị” Insurance.com liẹt vào danh sách nhũng món an nen tránh khi lái xe, dạc biẹt khi bạn lái xe vào buỏi tói hoạc ban dem.


Tuong ót
Ngay cả khi khong mác bạn lái xe, nhièu nguòi vãn khó tù bỏ thói quen ghièn tuong ót. Tuy nhien hãy có gáng hạn ché loại nuóc chám cay và nóng này, và có gáng thay thé bàng nhũng món khác dẽ chịu hon nhu nuóc xót cà chua, nuóc thịt, pho mát, hay các gia vị quen dùng…


Bánh thịt chien giòn
Vói nhièu nguòi, hạnh phúc là khi nham nhi bũa tói muọn tại mot nhà hàng dịa phuong voi thuc don co loai banh nay, song hãy hạn ché an món bánh này tren xe néu bạn khong muón nhũng vụn bánh có thẻ ray bản ra xe, và có gáng tránh xa các món dò an thom giòn cuọn nhièu nhan thịt néu bạn phải lái xe.


Súp nóng
Súp có thẻ là mọt món khai vị dẽ chịu truóc bũa an nhung viẹc càm mọt bát súp nóng tren tay khi lái xe chua bao giò là ý tuỏng tuyẹt vòi. Dièu dó làm giảm dọ tạp trung càn thiét và thạm chí bạn cũng khong dám chác mình có thẻ giũ khong dánh dỏ súp ra xe hay khong.

Cà phe
Dẻ giũ sụ tỉnh táo khi dang lái xe, nhièu tay lái có thói quen uóng mọt cóc cà phe to vào mõi buỏi sáng. Song chát ca-phe-in trong cà phe có thẻ gay hại cho súc khỏe của bạn và viẹc vo ý dánh dỏ cà phe nóng ra xe cũng có thẻ làm tỏn hại nọi thát tren xe.

10 đồ ăn thức uống “kiêng kị” khi lái xe

Danh sách những món ăn và đồ uống các tay lái nên “tẩy chay” nếu muốn lái xe an toàn
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá